การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย

การพัฒนาคอมพิวเตอร์แต่ละยุค คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มีมากยิ่งขึ้น ขนาดในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ

รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆทุกคนคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน แต่หากย้อนไปจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึก หรือการคิดคำนวณอย่างง่ายๆแต่เพียงเท่านั้นเพื่อมาทดแทนหรือแบ่งเบาภาระของมนุษย์

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มลักษณะการคิดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่สมัยก่อนมนุษย์มีการคิดสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อใช้ในการคิดคำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการจดบันทึกต่างๆ

ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหาได้จากสิ่งใกล้ๆตัว หากลองมองสิ่งที่ใกล้ที่สุดในการที่ช่วยคิดได้ก็คือนิ้วมือที่ช่วยนับต่างๆ สิ่งเหล่านี้เองเป็นจุดเริ่มต้นให้คอมพิวเตอร์มีการวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีลักษณะการใช้งานให้มีความเหมาะสมต่อมนุษย์ ในยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาในยุคของก่อนเครื่องจักรกล

ถือว่าเป็นยุคที่ยังไม่มีความเจริญมากนะ มนุษย์มีการผลิตสิ่งของต่างๆขึ้นมาจดบันทึก ยกตัวอย่างเช่นแผ่นหินอ่อนเซรามิก ใช้ในการจดบันทึกต่างๆและใช้ในการคิดคำนวณแต่เป็นตัวเลขอย่างง่ายในส่วนของกระดานจะมีเส้นแบ่งเป็นบรรทัด มีสัญลักษณ์ต่างๆ

อุปกรณ์ต่อมาก็คือลูกคิด ดูคลิปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยการคิดคำนวณอย่างรวดเร็วถูกคิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในยุคปัจจุบันยังมีอุปกรณ์อีกมากมายถูกผลิตที่คนขึ้น

ในยุคที่ 2 นั่นก็คือยุคเครื่องจักรกล เป็นยุคที่นาฬิกาคิดคำนวณถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน กลไกฟันเฟืองมีความละเอียดเป็นอย่างมาก ผู้คนในยุคนี้เริ่มมีการใช้ในส่วนของความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหรือความละเอียดมากยิ่งขึ้น ใส่กลไกให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น นี่เองเป็นพื้นฐานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไปในยุคต่อไป

ยุคที่ 3 ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคนี้อยากบอกว่ากระแสไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากเพราะเริ่มมีการทำวงจรต่างๆรวมทั้งยังมีการใช้หลอดสุญญากาศ แต่อย่างไรก็ตามเราสูดอากาศจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น มีราคาที่ค่อนข้างสูงมาใช้กันในหมวดของการศึกษาการคิดคำนวณต่างๆรวมถึงในส่วนของการทหาร 

ในยุคที่ 4 เป็นยุคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มเข้าใช้แทนอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องจักรกลต่างๆเริ่มมีหลอดสุญญากาศที่เป็นทรานซิสเตอร์ จนถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นไมโครชิพจนเป็นอย่างในปัจจุบันที่มีการใช้งาน

ในยุคนี้มีการผลิตอุปกรณ์มากมายขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งยุคต่อไป อย่างไรก็ตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานของผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานโดยอาศัยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   จีคลับคาสิโนออนไลน์